Gruntowne badania empiryczne staną się podstawą do podjęcia problematyki związanej z prognozowaniem zawodu nauczycielskiego

Musimy nie tylko wiedzieć, jacy nauczyciele pracują w szkolnictwie dziś, lecz także dysponować programem dalszego rozwoju kadry nauczycielskiej. Nowy model szkolnictwa będzie wymagał nowych rodzajów specjalności. Ważne jest określenie typów tych specjalności, ich profilu, wymagań programowych. Dlatego tak ważne są obecnie prace nad modelem nauczyciela różnych specjalności, różnych typów placówek oświatowych. Drugi kierunek badań wiąże się z potrzebą krytycznej refleksji i nowych rozwiązań w dziedzinie kształcenia nauczycieli. Podstawą teoretyczną rozwiązań w tym zakresie jest koncepcja kształcenia ustawicznego. A z tego punktu widzenia sprawą o znaczeniu zasadniczym staje się określenie kwalifikacji nauczyciela specjalisty w relacji do aktualnego stanu wiedzy naukowej oraz jego roli w szkolnictwie. Jaki jest zakres kwalifikacji i kompetencji nauczycieli poszczególnych przedmiotów nauczania, jakie zastosowanie znajduje ta wiedza w praktyce dydaktyczno-wychowawczej, jakie braki mają nauczyciele w swoim wykształceniu kierunkowym i jak je uzupełniają, jakim procesom rozwojowym podlegają, jaki należy stworzyć system kształcenia i doskonalenia kadr nauczycielskich, aby zapewnić wszystkim nauczycielom dostęp do wiedzy na jej aktualnym poziomie? to tylko niektóre pytania wymagające odpowiedzi. Dotyczy to również treści kształcenia, efektywności
studiów, racjonalnej podstawy instytucjonalizacji kształcenia ustawicznego oraz rozwoju samokształcenia i samodoskonalenia.