EMANCYPACJA NOWYCH NAUK

„Legalizują” emancypację nauk nowych. Rzecznicy nowej dyscypliny potrzebują zbiorowej aprobaty ze strony autorytetów z tej dziedziny, w której obrębie konstytuują się jako wspólnota cechowa nowego składnika gmachu nauk. Bez uznania ze strony tych autorytetów nie ma mowy o odrębności i       pełnoprawności nowej dyscypliny. Ukonstytuowaną i wyemancypowaną społeczność specjalistów nowej dyscypliny kształtują już natomiast wyłonione przez nią własne autorytety.Przyjmują do swego grona nowe autorytety. Mamy tu do czynienia z kooptacją nowych członków elity. Autorytetem zostaje bowiem ten, którego kwalifikacje merytoryczne i walory osobiste uznane zostaną ze wystarczające przez odpowiedni krąg autorytetów i który zostanie włączony do takiego kręgu jako pełnoprawny członek elity. Zależy to od postaw i zachowań autorytetów stanowiących ów elitarny krąg.