CHARAKTER NAUKOWEJ SPOŁECZNOŚCI

„Elity-arystokracje” i „elity-oligarchie” są antytetycznymi typami kręgów autorytetów. Od formy kreowania autorytetów wewnątrz społeczności i kon­trolowania ich przez nią zależy w znacznej mierze charakter elity naukowej społeczności.Doniosłość funkcji spełnianych przez autorytety rysuje się jasno i wyraźnie, jeśli wiemy, że luminarze ci w poważnym stopniu: a) uczestniczą w two­rzeniu struktury wiedzy i systemu czynności we wspólnotach naukowych,a)     wpływają na strukturę społeczeństwa uczonych, ułatwiając lub utrudniając karierę naukową ludziom wspólnot; c) biorą udział w modelowaniu kultury tego społeczeństwa, zwłaszcza w modelowaniu etosu uczonych; d) umacniają swą pozycję ludzi elity, uważanych przy tym za stojących „na czele” grup lub kręgów ludzi nauki.