CHARAKTER KAMPANII

Jeśli ma charakter kampanii nastawionej na wykorzenienie autorytetów z kul­tury myślenia i działania naukowego, wówczas wszystkie filipiki mają takie znaczenie, jak „teksty po nic”. Warto nawiązać w poszukiwaniach i do­ciekaniach dotyczących statusu i funkcji autorytetów naukowych w świecie uczonych do „filozofii Formy” Witolda Gombrowicza, tzn. jego kulturolo- gicznej koncepcji dialektyki relacji między człowiekiem a Formą. W świetle koncepcji Gombrowicza autorytety rysują się jako rodzaj Formy, którą ludzie stwarzają w ramach „międzyludzkiego”, i jako gwarancja podporząd­kowania się przez uczonych Formie przybierającej postać wzorów myślenia i działania naukowego. Od tak rozumianych autorytetów nie można uciec .