Biblioteki te gromadzą, opracowują i udostępniają zbiory

Rozwijają działalność popularyzatorską, bibliograficzną, dydaktyczną i badawczą; udzielają informacji o działach nauczycielskich bibliotek szkolnych. Placówki wyższego szczebla spełniają szereg zadań na rzecz placówek niższego szczebla, m. in. opracowują wytyczne w zakresie treści, organizacji, metod i programu pracy szkoleniowej, bibliograficznej i organizacyjnej. Pracę wojewódzkich i miejskich bibliotek pedagogicznych charakteryzuje bogactwo form i metod współpracy z czytelnikiem. Obok realizacji swoich podstawowych zadań placówki te organizują wystawy okolicznościowe, spotkania z autorami, odczyty, dyskusje, wyświetlanie filmów, docierają z książką i słowem książce do miejsc pracy nauczycieli, na różne konferencje spotkania. Biblioteki pedagogiczne w zasadzie dysponują odpowiednią kadrą o wysokim poziomie wykształcenia i dużym doświadczeniu. Pracownicy bibliotek dobrze wiedzą, jak postępować z tak wrażliwym i wymagającym czytelnikiem, jakim jest nauczyciel; znają jego potrzeby i motywy w doborze książek; aktywnie uczestniczą w kształtowaniu intelektualnych, zawodowych i kulturalnych potrzeb nauczycieli.