Biblioteki pedagogiczne silnie związały się z kształceniem ustawicznym nauczycieli

Pracownicy bibliotek pedagogicznych nie tylko głęboko rozumieją proces tej edukacji, ale i praktycznie go uprawiają. Toteż w podnoszeniu kwalifikacji kadr oświatowych biblioteki pedagogiczne już dziś spełniają olbrzymią rolę, a w przyszłości rola tych placówek wzrośnie jeszcze bardziej. I w tym miejscu trzeba postawić sobie pytanie, jaką mianowicie rolę powinny spełniać biblioteki pedagogiczne w kształceniu ustawicznym nauczycieli. Punktem wyjścia muszą tu być, rzecz jasna, obecne i perspektywiczne potrzeby zawodu nauczycielskiego. Potrzeby aktualne wiążą się przede wszystkim z podniesieniem kwalifikacji znacznych grup nauczycieli pracujących do pełnego poziomu wyższego oraz przygotowaniem do realizowania nowych programów zreformowanego systemu oświaty. W perspektywie punkt ciężkości przesunie się na aktualizację wiedzy kierunkowej, pedagogicznej i społeczno-politycznej, na przygotowanie nauczycieli do nowych zadań w szkolnictwie, na rozwój badań naukowych, na rozwój twórczych postaw nauczycieli. Biblioteki pedagogiczne muszą więc dostosować się do zmian zachodzących w świadomości i sytuacji nauczyciela odbiorcy. Ażeby spełniać swe zadania w systemie edukacji ustawicznej kadr pedagogicznych, biblioteka pedagogiczna musi nie tylko uzupełniać swe zasoby o nowości wydawnicze w zakresie poszczególnych dyscyplin naukowych, ale musi też respektować inne potrzeby swoich czytelników. Nie jest to zadanie łatwe i jego realizacja zależy nie tylko od personelu pracującego w bibliotekach.