BADANIA DOTYCZĄCE CHARAKTERU

Badania do­tyczące charakteru autorytetów naukowych przyczynić się mogą również do zrozumienia i wyjaśnienia relacji między strukturą wiedzy naukowej a systemem działalności naukowej. Mają zatem znaczenie dla socjologii nauki jako socjologii wiedzy i pracy naukowej zarazem. Problemątyka socjologiczna autorytetu naukowego wiąże się też ściśle z problematyką etosu ludzi nauki jako stylu życia grup i kręgów uczonych, a także z problematyką wzorów edukacji kadr naukowych i wzorców osobowych mistrzów naukowych. W komplekso­wych badaniach dotyczących statusu i funkcji autorytetów naukowych we­wnątrz świata uczonych ze wszech miar wskazana jest współpraca socjo­logów nauki z socjologami moralności.