AUTORYTETY W DYSCYPLINACH

Autorytety, w dy­scyplinach paradygmatycznych są przede wszystkim przodownikami struk- turalizowania, kontynuowania i konserwowania ukształtowanego i uznanego modelu myślenia i działania naukowego. Są to raczej strażnicy ładu i nauczy­ciele tradycyjnych zasad niż burzyciele porządku i śmiałkowie torujący drogi ku nieznanym lądom. Godne uwagi są też autorytety związane z grupami prowadzącymi bada­nia nowatorskie o interdyscyplinowej problematyce. Autorytety takie wyróż­niają się tym, że ich walory rozpatrywane są i oceniane przede wszystkim w aspekcie funkcjonalności wobec programu badań konstytuujących owe grupy. W społeczności realizującej taki special project autorytetami zostają — częściej i łatwiej niż w innych kręgach ludzi nauki — uczeni przejawiający inwencję i aktywność właściwą odważnym i pomysłowym innowatorom.