Aspekt ekonomiczny kształcenia radiowo-telewizyjnego

Na razie nie mamy jeszcze kompleksowych analiz kosztów kształcenia na odległość. W odniesieniu do NURT-u możemy jednak przyjąć, że w zestawieniu z liczbą nauczycieli uczestniczących w tej formie doskonalenia obowiązkowo i dobrowolnie jest to rozwiązanie mniej kosztowne niż tradycyjne formy kształcenia i doskonalenia. Pogląd ten potwierdzają badania wstępne przeprowadzane w niektórych krajach. Prowadzone w RFN kształcenie na odległość w połączeniu z elementami kształcenia bezpośredniego obniżyło koszty kształcenia o około 69%. Wprawdzie w obliczeniach tych nie wzięto pod uwagę tzw. kosztów pośrednich, z drugiej strony jednak koszty te będą jeszcze niższe, jeżeli zwiększy, się liczba uczestników. W Szwecji (system DEL- TA-PROJEKT) koszt kształcenia na odległość jednego uczestnika wynosi 60 koron (2000 koron wynosi koszt kształcenia tradycyjnego). Podobnie kształtują się koszty kształcenia dorosłych. I tak globalny koszt wykształcenia studenta zapisanego na OPPEN UNIVERSITY wynosi tylko 1/4 kosztów wykształcenia metodą tradycyjną. Jak wynika z szacunkowych danych, również we Francji koszty kształcenia radiowo-telewizyjnego są znacznie niższe niż w formach kształcenia tradycyjnego. Najbliższe lata na pewno potwierdzą ekonomiczną efektywność kształcenia na odległość. Ale i te dane, którymi dziś dysponujemy, w zupełności wystarczą do podtrzymania tezy, że jest to kształcenie mniej kosztowne, a bardziej nowoczesne.