Aktualna struktura tematyczna księgozbiorów bibliotek pedagogicznych przedstawia się następująco

Literatura pedagogiczna 410%, piękna 13,0%; pozostałe 46,0% to w większości literatura związana z określonymi dyscyplinami naukowymi. Odpowiedź na pytanie, czy te proporcje w pełni odpowiadają potrzebom nauczycieli, wymagałaby szczegółowych, analiz ilościowych i jakościowych. Jednakże na podstawie pewnych przybliżonych danych możemy stwierdzić, że o ile biblioteki pedagogiczne i działy nauczycielskie w bibliotekach szkolnych są w stanie zaspokoić podstawowe potrzeby pedagogiczne i społeczno-polityczne w kształceniu i doskonaleniu, o tyle mają one trudności w zaspokajaniu potrzeb w zakresie dyscyplin kierunkowych (np. fizyka, matematyka, chemia i in.). Wystarczy tu zwrócić uwagę na fakt, że w programach studiów nauczycieli pracujących dyscypliny kierunkowe i pomocnicze stanowią aż 90%, a dyscypliny pedagogiczne, filozoficzne i społeczno-polityczne tylko 10%. Szkolnictwo nasze jest coraz wyżej zorganizowane, coraz bardziej też będą się różnicować w nim czynności dydaktyczno-wychowawcze, to zaś wymaga coraz lepiej przygotowanych specjalistów, których sprawność zawodowa uzależniona jest od ciągłego kształcenia i samokształcenia. Perspektywa i to przecież nie tak odległa że w szkolnictwie naszym będzie pracował nauczyciel specjalista z pełnym wykształceniem wyższym, jest istotną wskazówką dla bibliotek w sprawie potrzeb nauczyciela specjalisty, pracującego w warunkach zwiększającego się tempa rozwoju nauki i techniki oraz współczesnych środków upowszechniania informacji naukowej.